Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Linki do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Giżewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 746-83-25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie
 • Adres: ul. Gwarków 93
  59-300 Lubin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 76 746-83-25

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Główne wejście znajduje się od placu zabaw przy ulicy Gwarków, prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Pod schodami jest alternatywne wejście do szatni. Dodatkowo są wejścia: od strony placu przy ul. Krupińskiego, od strony boiska, od strony boiska na pion sportowy i od strony placu zabaw przy ul. Gwarków na pion sportowy (tu również jest podjazd dla osób niepełnosprawnych). Od strony parkingu, który znajduje się z tyłu szkoły,  znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia. W budynku na każdym poziomie ( parter i dwa piętra) znajduje się korytarz. Budynek  posiada windę. Między piętrami znajdują się platformy dla osób niepełnosprawnych. Toaleta na parterze jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.