Doradztwo zawodowe
 
 
 Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego
nie jest jednorazowa pomoc
w podjęciu decyzji o wyborze
szkoły czy zawodu.
 
To proces, który ma na celu
uczenie podejmowania słusznych decyzji
w obszarze edukacyjno-zawodowym.
 
Aby skutecznie zaplanować
swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową
i uniknąć tym samym błędnych decyzji,
należy poznać siebie, zrozumieć, kim się jest. 
 
Umiejętność rozpoznawania swoich kompetencji,
umiejętności, zainteresowań, talentów
oraz mocnych stron jest bardzo ważna
przy wyborze przyszłej formy
i kierunku edukacji oraz satysfakcjonującej pracy.
 
Przydatne linki
• zapotrzebowanie na zawody: https://barometrzawodow.pl/ >>>
• doradztwo zawodowe:  https://doradztwo.ore.edu.pl >>>
• wniosek o badanie w dziale poradnictwa edukacyjno-zawodowego:  https://ppplubin.pl/dokumenty/ >>>