Dyrekcja Szkoły

dyrektor: Elżbieta Giżewska

gabinet 105 (na I piętrze)

 

wicedyrektor: Ewa Domnik

gabinet 201 (na II piętrze)

 

wicedyrektor: Barbara Balik

gabinet 3a (na parterze)