Wyobraźnia
Miło mi poinformować, że klasa 6b ukończyła drugi moduł Międzynarodowego Projektu
...
WYOBRAŹNIA!
 
Miło mi poinformować, że uczniowie klasy 5b zrealizowali drugi moduł Międzynarodowego
...

Wyposażenie ucznia klasy I
(rok szkolny 2021/2022)2 x bloki techniczne białe A4
2 x bloki

...

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE

27.maja 2021r. w Szkole Podstawowej nr.14 im. gen. Maczka odbył się

...

Wystawa prac plastycznych 
"Tulipany"

Słońce świeci, deszczyk pada, wczesną wiosnę zapowiada, WiosnaWiosna taka piękna i

...