Wywiad z nauczycielem matematyki
Panią Justyną Dobek - Golonka
w Szkole Podstawowej nr 3
z

...

Wywiad z nauczycielem religii i informatyki
Panią Katarzyną Matłosz
w Szkole Podstawowej nr 3
z

...

Wywiad z Panem Krzysztofem Wasilewskim
nauczycielem informatyki
w Szkole Podstawowej nr 3
z

...

Wywiad z Panią Aleksandrą Wiśniewską
- nauczycielką muzyki
w Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami

...

Wywiad z Panią Anną Mydłowską
-
nauczycielkąhistorii i wiedzy o społeczeństwie
w Szkole

...