„Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”
szkolny konkurs na makietę kazimierzowskiego zabytku
z okazji 650. rocznicy śmierci polskiego monarchy.

Zachęcamy uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym konkursie plastycznym polegającym na wykonaniu makiety zabytku wzniesionego przez polskiego króla Kazimierza Wielkiego. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie, informacji dodatkowych udzielają organizatorzy konkursu.

Regulamin konkursu:

§ 1.Regulamin określa zasady konkursu „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” – szkolny konkurs na makietę kazimierzowskiego zabytku z okazji 650. rocznicy śmierci polskiego monarchy, przeprowadzanego przez Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2.Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni uczestników poprzez prace plastyczne, rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień plastycznych a także poszerzenie wiadomości o dziedzictwie narodowym.

§ 3.Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej.
  2. Tematyka prac plastycznych dotyczy ręcznie wykonanej makiety zabytku zbudowanego w czasach Kazimierza Wielkiego.
  3. Technika prac dowolna.
  4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

§ 4. Termin i miejsce składania prac: przesyłamy zdjęcie wykonanej pracy do organizatora przez Platformę Teams, do dnia 30 listopada 2020 r.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja powołana przez organizatorów konkursu wybierze prace, którym przyzna nagrody lub wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie w grudniu. Decyzja komisji jest nieodwołalna.

Organizatorzy konkursu:
Anna Jędrasik
Maciej Lindmajer