Wolontariusz roku 2020!

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To okazja do podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i promowania wolontariatu. Starosta Lubiński co roku pragnie uhonorować osoby, które szczególnie angażowały się w pracę wolontariatu i podziękować osobom wyróżniającym się swoją dobroczynnością, troską i oddaniem.

Tytuł Wolontariusza Roku 2020 w naszej szkole otrzymał  uczeń Oskar Sikoń z kl. 8a. Brał aktywny udział  w programie integracyjnym „Bliżej siebie”, którego realizacja  opierała się na współpracy z Fundacją im. Brata Alberta w Lubinie. Regularnie uczestniczył w zajęciach popołudniowych organizowanych przez wychowawcę klasy na rzecz dzieci uczęszczających do świetlicy terapeutycznej w Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie. Uczeń wykazywał się inicjatywą, empatią i cierpliwością. Kierował się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.

Gratulujemy serdecznie i życzymy
dalszych sukcesów w tej dziedzinie.

Więcej informacji na 
stronie powiatu lubińskiego >>>

Edyta Sznabel