ZARZĄDZENIE NR 5/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE
Z DNIA 29 STYCZNIA 2021

w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania
dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

treść zarządzenia >>>