ROK NORWIDOWSKI
W NASZEJ SZKOLE

2021 został ogłoszony rokiem Norwidowskim. Obchodzimy bowiem dwusetną rocznicę urodzin tego niezwykłego i oryginalnego poety romantycznego. Z tej okazji w klasie VIb jeden z uczniów – Aleks przygotował prezentację o życiu wieszcza, a pozostali uczniowie czytali i rozważali wiersze Norwida: „Ciemność” oraz „Moja piosnka”. Przeprowadziliśmy też ankietę wśród znajomych na temat najbardziej znanych cytatów z Norwida. Oto ich wyniki.

NAJBARDZIEJ ZNANE CYTATY Z NORWIDA

 • Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie.
 • Ideał sięgnął bruku.
 • Człowiek jest nie tylko ojcem swoich myśli, ale i synem.
 • Polska to wielki zbiorowy obowiązek.
 • Kształtem miłości piękno jest.
 • Piękno jest po to, by zachwycało – do pracy. Praca – by się zmartwychwstało.
 • Syn minie pismo, lecz ty wspomnisz – wnuku.
 • Bo pieśń nim dojrzy człowiek nieraz skona. A niźli skona pieśń – naród pierw wstanie.
 • Czemu cieniu odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz...?
 • Podobnie są i słowa me, o człeku, a ty im skąpisz chwili marnej.

  A czy Ty, podałbyś inne cytaty?

Zachęcamy wszystkich do czytania i rozważania utworów
tego niegdyś nierozumianego przez swoją epokę poety.
Czy podoba się wam portret Norwida naszkicowany przez Natalię?

M.Żmijewska