REKRUTACJA 2021/2022

do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

zasady naboru >>>

Wniosek o przyjęcie
dziecka do świetlicy szkolnej

karta >>>