„Żonkil dla hospicjum”

 W ramach akcji wolontariatu, aby jak co roku propagować idee opieki paliatywnej i wolontariatu, uwrażliwiać dzieci, młodzież i całą lokalną społeczność na potrzeby chorych i cierpiących jesienią chłopcy z klasy 5b wraz z Paniami Renatą i Krystyną zasadzili przy boisku żonkile.  

Na wiosnę kwiaty zakwitły przepięknie przy naszej szkole, a nauczyciele i pracownicy postanowili zorganizować akcję wolontariatu "żonkil dla hospicjum". Dzięki wsparciu wszystkich udało nam się przekazać 450 zł na rzecz potrzebujących z lubińskiego hospicjum.

 
 

K. Matłosz
R. Bodyk
K. Augustyniak
D. Słabicka