ZARZĄDZENIE NR 21/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE
Z DNIA 13 MAJA 2021

w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego
dla uczniów klas 4-8
Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

treść zarządzenia >>>

załącznik >>>