DRODZY ABSOLWENCI!!!

2 lipca nastąpi ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty.
Indywidualne loginy można odbierać w sekretariacie szkoły
30 czerwca i 1 lipca od 9.00 do 14.00.

Wydanie zdającym zaświadczeń z egzaminu
odbędzie się 9 lipca - piątek od 9.00 do 14.00.
Prosimy o posiadanie dokumentu tożsamości.
Jeśli login lub zaświadczenie będą odbierać za ucznia rodzice,
również konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości.