Procedury organizacji zajęć
w Szkole Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi  w Lubinie

obowiązujące od 1 września 2021 roku >>>
(plik w formacie PDF)