KONKURS O PRYMASIE POLSKI
KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM

Z okazji 120 rocznicy urodzin, 40 rocznicy śmierci oraz z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłaszamy konkurs dla klas I-VIII SP nr 3. Konkurs będzie polegał na:

  • klasy I-III namalowaniu portretu Stefana Wyszyńskiego dowolną techniką w formacie A3,
  • klasy IV-VI stworzeniu gry planszowej związanej z osobą Stefana Wyszyńskiego lub napisaniu krótkiego tekstu (wiersz, opowiadanie) poświęconego Stefanowi Wyszyńskiemu,
  • klasy VII-VIII nakręceniu filmu (max 30 min) odwołującego się do postaci kardynała.

Konkurs będzie trwać do 15 X 2021 r. Prace prosimy przynosić do pań katechetek lub do pani Doroty Słabickiej albo do pani Małgorzaty Żmijewskiej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 20 X.

Przewidywane nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe.

Zachęcamy bardzo serdecznie.

 Organizatorki: 
Katarzyna Matłosz 
Agnieszka Marciniak 
Dorota Słabicka
Małgorzata Żmijewska