Bezpieczni w sieci

Wraz z rozwojem mediów obserwujemy wśród dzieci i młodzieży przypadki uznawane za przejawy tzw. CYBERPRZEMOCY. Dzieci często nieświadomie korzystając z telefonów komórkowych lub Internetu podejmują działania uznawane za cyberprzemoc. Nie mają jednak świadomości ich konsekwencji oraz intensywność krzywdy doznanej przez ofiarę. 

W celu zapobiegania takim zjawiskom w dniach: 2 i 9 grudnia odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne, w których wzięły udział klasy: 5a, 5b, 6a, 6b, 8a i 8d. Celem warsztatów było  poznanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu m.in. aplikacji oraz portali społecznościowych, zwiększenie świadomości w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom czynnościowym m.in. od gier komputerowych, poznanie form cyberprzemocy, hejtu oraz sposobów jego przeciwdziałania. Zajęcia prowadził pan Łukasz Basaj – specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta uzależnień z Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.

Młodzież aktywnie brała udział w zajęciach. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się,  jak  reagować na  przemoc  w cyberprzestrzeni  oraz  poznali możliwości  pomocy, z  której  mogą skorzystać   doświadczając  tego  rodzaju  przemocy  ze strony  rówieśników lub będące jej świadkami.

fotogaleria >>>

E.Sznabel