DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH!!!
Od 8 lipca (piątek) od g. 9.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły
będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
które należy dostarczyć do wybranej szkoły średniej.
Jeśli dokument odbierają rodzice, powinni okazać dowód osobisty.
Inne osoby odbierające wyniki muszą mieć upoważnienie od rodziców
i dokument tożsamości potwierdzający dane z oświadczenia.