ZEBRANIA Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE
13 WRZEŚNIA 2022 r.

dla klas 1 - 3 od godz. 16:30 

dla klas 4 - 8 od godz. 17:30

harmonogram zebrań >>>