NARODOWE CZYTANIE 
W NASZEJ SZKOLE

    Jako tegoroczną lekturę Narodowego Czytania ogłoszono zbiór wierszy Adama Mickiewicza „Ballady i romanse”. Został on wydany w 1822 roku i tę datę uważa się za początek polskiego romantyzmu; epoki, w której widać wyraźny zwrot ku kulturze ludowej, zainteresowanie duchowością (a także duchami)  oraz kult uczuć i młodości. To także okres buntu wobec zastanej rzeczywistości politycznej i wielkich ruchów narodowowyzwoleńczych. Pomimo trudnych warunków (Polska znajdowała się pod zaborami) romantyzmowi zawdzięczamy rozkwit polskiej literatury.

   W tym roku obchodzimy zatem 200-tną rocznicę powstania romantyzmu oraz 100-rocznicę debiutu Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, która w 1922 roku wydała zbiór wierszy „Niebieskie migdały”, głównie o tematyce miłosnej.

   W klasie VIII b podjęliśmy się wyzwania, by przeczytać i zainscenizować kilka scen z „Ballad i romansów”. Uczniowie przebrali się w odpowiednie stroje i próbowali wcielić się w romantycznych bohaterów. Czy nam się to udało? Mamy nadzieję, że choć trochę.

fotogaleria >>>

klasa VIIIb
Małgorzata Żmijewska