Przerwy taneczne

Od 3 października wracają przerwy taneczne!!! 
W poniedziałki na pierwszej długiej przerwie
po 4 lekcji na dolnym korytarzu dla klas I-III

i w czwartki na pierwszej długiej przerwie
po 4 lekcji na górnym korytarzu dla klas IV-VIII.

Sylwia Szumilas