ZEBRANIA Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBINIE
13 GRUDNIA 2022 r.

  Rozmowy indywidualne
16:30 -
 17:30