Nowy plan lekcji

 

Plany lekcji obowiązujące 
dla poszczególnych klas
od 2 stycznia 2023 r.

klasa 4a >>>

klasa 4b >>>

klasa 4c >>>

 

klasa 5a >>>

klasa 5b >>>

klasa 5c >>>

 

klasa 6a >>>

klasa 6b >>>

klasa 6c >>>

 

klasa 7a >>>

klasa 7b >>>

 

klasa 8a >>>

klasa 8b >>>

klasa 8c >>>

klasa 8d >>>