REKRUTACJA 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie  
informuje, że w dniach od 28 lutego 2023 r. 
do 15 marca 2023 r. prowadzone będą

zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024

 Rekrutacja odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego na stronie: 
www.lubin.podstawowe.vnabor.pl >>>
następnie wypełniony dokument należy wydrukować,
podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców)
i złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

zasady naboru >>>