Wspominamy Żołnierzy Wyklętych
w klasie VIIIb

Pierwszego marca obchodzony jest w Polsce Dzień Żołnierzy Wyklętych. To członkowie Armii Krajowej, dla których nie było miejsca w komunistycznym kraju. Co prawda ogłoszono „amnestię” dla żołnierzy AK, ale komuniści wyłapali ich i osadzili w więzieniach. Torturowali i zabijali, nie podając nawet rodzinom miejsca ich pochówku. Dlatego wielu przeciwników nowego ustroju walczyło w partyzantce, tym razem przeciw Służbie Bezpieczeństwa. 

Dwa lata temu przeprowadziliśmy wywiad z siostrzenicą Inki, czyli Danuty Siedzikówny, sanitariuszki należącej do grupy „Łupaszki”. Dowiedzieliśmy się sporo ciekawych rzeczy o jej młodzieńczym życiu. W tym roku rozmawialiśmy w klasie VIIIb o innych Żołnierzach Wyklętych: rotmistrzu Witoldzie Pileckim (ochotniku do Auschwitz, zamordowanym przez komunistów) i Czesławie Klenczonie, ojcu Krzysztofa Klenczona, autora słynnej piosenki „Biały krzyż”. Warto poznawać sylwetki Żołnierzy Wyklętych, gdyż byli to ludzie szlachetni i samodzielnie myślący; walczący, by Polska była prawdziwie wolna.

  

M.Żmijewska