Zdrowie na widelcu

„Twoje pożywienie powinno być lekarstwem,
a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.”
Hipokrates

Dnia 12 kwietnia dwie uczennice naszej szkoły Łucja A. i Nikola B. zajęły drużynowo I miejsce w międzyszkolnym konkursie
“Zdrowie na widelcu”. Dziewczęta wykazały się wiedzą z zakresu:

- zasad zdrowego odżywiania.
- planowania jadłospisu zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia,
- chorobami spowodowanymi niewłaściwym odżywianiem.
- żywieniem a postępami w nauce.

To jednak nie koniec, nasze uczennice
wykazały się również umiejętnością
wykonania przekąski w pracowni gastronomicznej

Gratulujemy kolejnego sukcesu!

 

J. Frankiewicz
B.Mikus