Projekt Edukacyjny Żonkil

W związku z 80. rocznicą powstania w warszawskim getcie, nasza szkoła ma zaszczyt uczestniczyć w Projekcie Edukacyjnym Żonkil. 19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Projekt ma na celu zachowanie pamięci oraz propagowanie dedykujemy w szczególności cywilom. Chcemy opowiedzieć o ich cichym oporze - tak samo bohaterskim jak ten z bronią w ręku.

Dlaczego żonkile?
Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Akcji od początku towarzyszy hasło Łączy nas pamięć, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość - niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

Przydatne linki do filmów edukacyjnych.

,,Nie było żadnej nadziei" >>>
Film o powstaniu w getcie warszawskim składa się z trzech spójnych części. Pierwsza - przedstawia sytuację Żydów w przedwojennej stolicy oraz historię getta warszawskiego do momentu wybuchu powstania przy użyciu niepublikowanych wcześniej archiwalnych zdjęć i filmów.
Film skierowany do uczniów i uczennic klas 4-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

,,Strasznie strasznie" >>>
Strasznie strasznie to poruszająca, pełna miłości historia relacji ojca i synka, których życie niemal z dnia na dzień ulega całkowitej zmianie. 
Opowiadanie skierowane jest do dzieci w wieku 6-9 lat.  

Premiera godzina 8:00 ,,Zdążyć przed Panem Bogiem - film z audiodeskrypcją >>>
Narracja filmu toczy się w trzech płaszczyznach czasowych - w czasie II wojny światowej, gdzie poznamy losy młodego Edelmana: gońca szpitalnego, członka komendy ŻOB, ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim; w latach 60. XX wieku, kiedy to rozwija się jego kariera lekarska w Łodzi, i wreszcie w latach 70. XX wieku - w czasie rozmów pomiędzy bohaterem a Hanną Krall opisanych w reportażu. Poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze pytania stawiane nam zarówno przez Reporterkę, jak i samego Edelmana jest osią przewodnią spajającą poszczególne wątki opowieści. Podobnie jak czerwona nić... .
Film skierowany do uczniów i uczennic klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Szkolny Wolontariat