„Czystość dla Lubina”

    Od 1997 roku w lubińskich szkołach i przedszkolach prowadzona jest zbiórka zużytych baterii w ramach kampanii edukacyjnej  „Czystość dla Lubina, nadzorowanej przez Urząd Miasta. Nasi uczniowie również i w tym roku szkolnym ochoczo przystąpili do akcji. Zebraliśmy 379 kg baterii. Jest to odpad bardzo szkodliwy dla środowiska i zdrowia człowieka. Zawarte w nich  metale ciężkie m.in.: ołów, kadm, rtęć oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, mają właściwości żrące i korozyjne.

Dlatego staramy się, aby były izolowane od pozostałych odpadów komunalnych. 60 uczniów, którzy przynieśli najwięcej zużytych baterii zostało nagrodzonych skromnymi upominkami ufundowanymi przez Urząd Miasta. Kampania trwa nadal. Zachęcamy do udziału w nowym roku szkolnym. Zadbajmy o nasze zdrowie i środowisko.

B. Mikus