Okrągły Stół - początek drogi do wolności.

   35 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów w historii powojennej Polski, 4 czerwca 1989 r. w Polsce odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, które zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności. Ich konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wybory były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu.   

   4 czerwca 1989 r. w Polsce przeprowadzono pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory parlamentarne. Zasady przeprowadzenia tych wyborów były wynikiem rozmów opozycji demokratycznej z władzami komunistycznymi podczas obrad Okrągłego Stołu (prowadzonych od lutego do kwietnia 1989 r.). Zakładały one, że wybory do Sejmu przeprowadzone będą w sposób częściowo wolny, a wybory do Senatu całkowicie wolny.
Wyniki wyborów dały miażdżące zwycięstwo obozowi Solidarności, który zdobył wszystkie możliwe dla niego mandaty poselskie w Sejmie (161) i 99 na 100 mandatów senatorskich w Senacie.

R. Bodyk