Wspólnie świętujmy stulecie Bitwy Warszawskiej!

„18. decydująca bitwa w dziejach świata (…)
Gdyby bitwa pod Warszawą
zakończyła się była zwycięstwem bolszewików,
nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy,
nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości,
iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa
stanęłaby otworem dla propagandy
komunistycznej i dla sowieckiej inwazji”.

Edgar Vincent D’Abernon

Z tej okazji zapraszamy uczniów klas 4 – 8 do udziału w Szkolnym Konkursie Historycznym!!! Konkurs odbędzie się 29 października na Platformie Teams o godzinie 16.00 – 17.00. Zgłoszenia należy kierować do Pana Macieja Lindmajera lub Pani Anny Jędrasik, organizatorów konkursu do dnia 23 października.

 Forma konkursu – test wiedzy.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz słodki upominek. Na zwycięzców czekają nagrody.

Zagadnienia do konkursu:

1. Wielka Wojna – ramy czasowe, skutki, traktat wersalski, orientacje polityczne, politycy polscy na arenie międzynarodowej, sprawa polska w czasie I wojny światowej.

2. Słynne cytaty dotyczące czasów Bitwy Warszawskiej, czyli kto to powiedział.

3. Wojna polsko - bolszewicka:

- walki o Wilno, Grodno, Lwów;

- sojusz z Symonem Petlurą;

- miejsca pamięci – Cmentarz Orląt Lwowskich;

- kim byli: Józef Haller, Tadeusz Rozwadowski, Józef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński;

- postanowienia i data traktatu ryskiego;

- data i przebieg Bitwy Warszawskiej;

- co oznacza określenie „Cud nad Wisłą?”;

- jakie święto związane z Bitwą Warszawską obchodzimy 15 sierpnia?

Wszystkie informacje dostępne są na stronie >>>:

Organizatorzy konkursu:
Anna Jędrasik,
Maciej Lindmajer