LOGOPEDA

Beata Bulin-Duda

sala 19

Godziny pracy 2023/24

PONIEDZIAŁEK  09:45-10:45
                       11:30-15:30

WTOREK   10:20-15:20

ŚRODA   11:20-15:20

CZWARTEK  09:30-14:30

PIĄTEK      08:00-09:00
                 10:15-15:15

 

 LOGOPEDIA

z grec. logos- słowo, mowa + paideia- wychowanie
= kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonalenie
i korygowanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.

LOGOPEDA
jest więc specjalistą zajmującym się stymulacją rozwoju mowy
oraz terapią zaburzeń mowy, ale jeszcze wcześniej: diagnozą i profilaktyką.

  Dlatego też drogi Rodzicu >>>

Zadania logopedy>>>

12  przykazań dla rodziców>>>

Rozporządzenie MEN z 9 VIII 2017 r. >>>

Gabinet logopedy to miejsce diagnozy,

pierwszych ćwiczeń i wskazówek.
Najważniejsza część terapii
to praca rodzica z dzieckiem w domu!