HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2021/22

Data

Rodzaj zebrania

6-8 września 2020

Zebranie ogólne

15-17 listopada 2020

Zebranie ogólne

 14 grudnia 2020

Rozmowy indywidualne

 24- 26 stycznia 2021

Zebranie ogólne (podsumowanie I półrocza)

 28 - 30 marca 2021

Rozmowy indywidualne

16 - 18 maja 2021

Zebranie ogólne, rozmowy indywidualne