HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2021/22

Data

Rodzaj zebrania

6-8 września 2021

Zebranie ogólne

15-17 listopada 2021

Zebranie ogólne

 14 grudnia 2021

Rozmowy indywidualne

 24- 26 stycznia 2022

Zebranie ogólne (podsumowanie I półrocza)

 28 - 30 marca 2022

Rozmowy indywidualne

16 - 18 maja 2022

Zebranie ogólne, rozmowy indywidualne