HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Data

Rodzaj zebrania

wrzesień 2020

Zebranie ogólne

listopad 2020

Zebranie ogólne

grudzień 2020

Rozmowy indywidualne

luty 2021

Zebranie ogólne (podsumowanie I półrocza)

marzec 2021

Rozmowy indywidualne

maj 2021

Rozmowy indywidualne