Harmonogram zebrań z Rodzicami

12 września 2023

Zebranie ogólne

14 listopada 2023

Zebranie ogólne

12 grudnia 2023

Rozmowy indywidualne

30 stycznia 2024

Zebranie ogólne (podsumowanie I półrocza)

9 kwietnia 2024

Zebranie ogólne

13 maja 2024

Rozmowy indywidualne