STOŁÓWKA SZKOLNA

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej >>>

Warunki korzystania ze stołówki i opłaty za posiłki >>>

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA CZERWIEC 2021 r.
DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII

UCZNIOWIE: 60,00 zł (15 dni x 4,00zł)

(w czerwcu od 1.06.- 10.06.2021 r.)

PRACOWNICY: 102,00 zł (15 dni x 6,80)

opłatę należy uregulować w terminie od 1 do 10 czerwca 2021 r.

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY

Odpłatność za obiady należy wpłacać:

  1. u intendenta gabinet 131 lub
  2. na konto:   PKO S.A. 23 1240 1486 1111 0010 7497 2215

Obiady wydawane są w godzinach 11.30 - 14.15

Nieobecność dziecka na obiedzie w dniu bieżącym
należy zgłaszać najpóźniej do godz.8.30,
zaplanowane nieobecności (np. wycieczka szkolna)
z 3 - dniowym wyprzedzeniem
osobiście lub telefonicznie
76 746 83 25 wew. 17

Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach >>>

Jadłospis dekadowy >>>