STOŁÓWKA SZKOLNA

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej >>>

Warunki korzystania ze stołówki i opłaty za posiłki >>>

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej >>>

Rezygnacja z obiadów >>>

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
ZA M-C LUTY 2024 R.

ZA DNI:  
OD 1.02. – 29.02.2024 r.

DLA UCZNIÓW KLAS I –VIII
KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW
 

UCZNIOWIE: 105,00 zł (21 dni x 5,00 zł )
PRACOWNICY: 178,50 (21 dni x 8,50 zł)

 opłatę należy uregulować w terminie

 od 1.02. do 9.02. 2024 r.
w godz. od 9.00 do 14.00

 PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY

Odpłatność za obiady należy wpłacać:

  1. na konto:   PKO S.A. 23 1240 1486 1111 0010 7497 2215
  2. w opisie  „Obiady szkolne. Imię i Nazwisko dziecka,  klasa”.

Obiady wydawane są w godzinach 11.30 - 14.15

W sprawie odpisów za wcześniejsze nieobecności
proszę o kontakt telefoniczny z intendentem.

Nieobecność dziecka na obiedzie w dniu bieżącym
należy zgłaszać najpóźniej do godz.8.30,
zaplanowane nieobecności (np. wycieczka szkolna)
z 3 - dniowym wyprzedzeniem
osobiście lub telefonicznie
76 746 83 25 wew. 17

Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach >>>

Jadłospis dekadowy >>>