Jesień

Dnia 1 października
w świetlicy szkolnej
odbyły się zajęcia plastyczne
oraz pogadanka na temat jesieni.

 

 Emilia Michalska