"Świat za sto lat" 

Uczniowie ze świetlicy 103
utworzyli w grupach plakaty
pt. "Świat za sto lat"

E.Michalska