Kształcenie na odległość

Informacje  dla Rodziców i Uczniów dotyczące kształcenia na odległość

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tej zakładce zostaną zamieszczane bieżące informacje i komunikaty dotyczące kształcenia na odległość w naszej szkole.

Praktyczne porady jak organizować
kształcenie na odległość >>>

 

 Kształcenie na odległość
poradnik dla szkół.pdf
>>>

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2020 r. >>>

 

Zarządzenie  Nr  6/2020
Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr 3 
z  Oddziałami  Integracyjnymi  w Lubinie
w sprawie realizacji zadań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty >>>

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 >>>

SPOSÓB MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW ORAZ SPOSÓB WERYFIKACJI WIEDZY 
I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW, W TYM RÓWNIEŻ INFORMOWANIA UCZNIÓW LUB RODZICÓW 
O POSTĘPACH W NAUCE, A TAKŻE UZYSKANYCH PRZEZ NIEGO OCENACH

ZAŁĄCZNIK NR 2 >>>
WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, 
EGZAMINU POPRAWKOWEGO I SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 
ORAZ WARUNKI I SPOSÓB USTALANIA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 
W PRZYPADKU WNIESIENIA ZASTRZEŻENIA DO TRYBU USTALENIA TEJ OCENY, 
O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE 3A USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY

ZAŁĄCZNIK NR 3 >>>
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZADAŃ ORAZ ZASADY ZALICZANIA 
DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ REALIZOWANYCH
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Informacje ogólne:

1. Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury.
Prosimy o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-12:00 
(tel.76/746-83-25.)

2. W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Kontakt z dyrektorem szkoły, Elżbietą Giżewską za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub poczty elektronicznej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka.
W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy Rodziców i Uczniów do indywidualnych konsultacji z nauczycielem informatyki.
Wsparcie techniczne, porady informatyczne Krzysztof Wasilewski 
Wtorek i czwartek 11.00-13.00 e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Pedagog szkolny Antonina Wojtyczka pozostaje do dyspozycji Uczniów i Rodziców
a) codziennie w godzinach 9.00 – 13.00 
b) we wtorek w godzinach 16.30 – 17.30 c) 
oraz w innym terminie ustalonym indywidualnie z Uczniami i Rodzicami

6. Pedagog szkolny Edyta Sznabel pozostaje do dyspozycji Uczniów i Rodziców
w terminie ustalonym indywidualnie z Uczniami i Rodzicami.

7. Psycholog szkolny Paulina Cybuch pozostaje do dyspozycji Uczniów i Rodziców
a) codziennie w godzinach 9.00 – 13.00 
b) w czwartek w godzinach 16.30 – 17.30 c) 
oraz w innym terminie ustalonym indywidualnie z Uczniami i Rodzicami

8. Harmonogram indywidualnych konsultacji nauczycieli 
a) poniedziałek godz. 13.00 – 14.30
b) środa godz. 16.30 – 18.00

9. Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym szkolne boiska, sala gimnastyczna, plac zabaw).