Terapia EEG Biofeedback

to nowoczesna metoda treningowa zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu. Monitorowanie amplitudy fal mózgowych podczas treningu umożliwia ocenę koncentracji uwagi, a nawet ich przyczynę (zbyt dużo fal napięciowych lub fali Theta, zbyt niska fala SMR lub Beta).

Treningi są indywidualne i odbywają się zwykle raz w tygodniu. Uczeń przyjmuje wygodną pozycję w fotelu relaksacyjnym. Po podłączeniu czujników, na monitorze ucznia wyświetla się gra multimedialna, która postępuje tylko wtedy, gdy poziom fal mózgowych jest na odpowiednim poziomie. To motywuje ucznia, aby skupić się na wykonywanym zadaniu. Terapeuta stale monitoruje wskaźniki aktywności poszczególnych fal, dzięki czemu ustala indywidualne parametry gry, poziom trudności, a także rejestruje postępy ucznia.

Taka forma zajęć sprawia, że doskonalenie koncentracji uwagi i innych umiejętności stają się dla pacjentów atrakcyjne.

 Cele ogólne terapii EEG Biofeedback:

 • wyciszenie psychiczne i emocjonalne
 • niwelowanie zaburzeń w zachowaniu
 • nabycie umiejętności panowania nad emocjami,
 • usprawnianie funkcji poznawczych
 • poprawa koncentracji uwagi.

Cele szczegółowe terapii EEG Biofeedback:

 • poprawa pamięci i sprawniejsze myślenie
 • lepsza koncentracja i zdolność skupiania się
 • uwolnienie się od lęków i stresu
 • poprawa samopoczucia i nastroju
 • głębsze i spokojniejsze oddychanie
 • lepsze wyniki w nauce
 • panowanie nad zachowaniem i zmniejszenie zachowań agresywnych.

Magdalena Ostapowicz