INFORMACJA
O REALIZACJI 
PROJEKTU
JESTEŚMY RAZEM!

 „Jesteśmy razem!” – jest projektem wdrażanym w okresie od 1 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r. dedykowanym 9 Szkołom Podstawowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Lubin, który za cel główny stawia podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin w kontekście niwelowania negatywnych skutków konfliktu zbrojnego na Ukrainie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i wzmocnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz poprawę warunków infrastrukturalnych.

informacja  o projekcie >>>

rekrutacja uczniów >>>