Uniwersytet Senioralny

     

Zajęcia Uniwersytetu Senioralnego

w Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie:

 Plan zajęć - 2021/2022 >>>

 
KOMUNIKAT!!!

ZAPISY NA ZAJĘCIA W RAMACH
UNIWERSYTETU SENIORALNEGO
ROK AKADEMICKI 2021/2022

W DNIACH  20-24  WRZEŚNIA 2021r.
W GODZINACH  900-1130

PRZY GŁÓWNYM  WEJŚCIU  DO  SZKOŁY

UWAGA!!! 

ZAPISY NA BASEN  

w dniach 20 – 23 września 2021r.
w godzinach  10:00 - 13:00

W KASACH BILETOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH BASENACH

- DOTYCZY TO WSZYSTKICH ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z WODĄ.