STOŁÓWKA SZKOLNA

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej >>>

Warunki korzystania ze stołówki i opłaty za posiłki >>>

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA LUTY 2021 r.
DLA UCZNIÓW KLAS I-III

UCZNIOWIE: 80,00 zł (20 dni x 4,00zł)

(w lutym od 1.02.- 26.02.2021 r.)

PRACOWNICY: 136,00 zł (20 dni x 6,80)

opłatę należy uregulować w terminie od 1 do 10 LUTEGO 2021 r.

UWAGA!!! ODPŁATNOŚĆ DLA KLAS IV - VIII PODANA BĘDZIE 
PO POWROCIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY

Odpłatność za obiady należy wpłacać:

  1. u intendenta gabinet 131 lub
  2. na konto:   PKO S.A. 23 1240 1486 1111 0010 7497 2215

Obiady wydawane są w godzinach 11.30 - 14.15

Nieobecność dziecka na obiedzie w dniu bieżącym
należy zgłaszać najpóźniej do godz.8.30,
zaplanowane nieobecności (np. wycieczka szkolna)
z 3 - dniowym wyprzedzeniem
osobiście lub telefonicznie
76 746 83 25 wew. 17

Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach >>>

Jadłospis dekadowy >>>