STOŁÓWKA SZKOLNA

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej >>>

Warunki korzystania ze stołówki i opłaty za posiłki >>>

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
ZA CZERWIEC 2023 R.

DLA UCZNIÓW KLAS I –VIII KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW

UCZNIOWIE: 70,00 zł (14 dni x 5,00zł )

Odpłatność w czerwcu
za dni od 1.06. – 22
.06.2023 r.
odliczony dzień
9.06.2023
(piątek po Bożym Ciele)

Opłatę należy uregulować w terminie
 Od 1.06. do 12.06.2023 r. 

 PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY

Odpłatność za obiady należy wpłacać:

  1. u intendenta gabinet 131 lub
  2. na konto:   PKO S.A. 23 1240 1486 1111 0010 7497 2215

Obiady wydawane są w godzinach 11.30 - 14.15

W sprawie odpisów za wcześniejsze nieobecności
proszę o kontakt telefoniczny z intendentem.

Nieobecność dziecka na obiedzie w dniu bieżącym
należy zgłaszać najpóźniej do godz.8.30,
zaplanowane nieobecności (np. wycieczka szkolna)
z 3 - dniowym wyprzedzeniem
osobiście lub telefonicznie
76 746 83 25 wew. 17

Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach >>>

Jadłospis dekadowy >>>

.