Rada Rodziców 2023-2024


Przewodnicząca - p. Katarzyna Ożlańska (3B, 6B),

Wiceprzewodnicząca - p. Oktawia Doberstein (4B),

Sekretarz - p. Katarzyna Lewandowska (1B),

Skarbnik - p. Angelika Bernatowska (5C).