LOGOPEDA

Beata Bulin-Duda

GODZINY PRACY
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Terapia logopedyczna:
PONIEDZIAŁEK  9:30-15:30
WTOREK   8:00-14:30
ŚRODA   8:45-13:45
CZWARTEK   10:30-14:30
PIĄTEK   9:30-14:30

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne:
WTOREK   14:30-15:15
ŚRODA  8:00-8:45  i  13:45-14:30
CZWARTEK  14:30-15:15

sala 19

 LOGOPEDIA

z grec. logos- słowo, mowa + paideia- wychowanie
= kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonalenie
i korygowanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.

LOGOPEDA
jest więc specjalistą zajmującym się stymulacją rozwoju mowy
oraz terapią zaburzeń mowy, ale jeszcze wcześniej: diagnozą i profilaktyką.

  Dlatego też drogi Rodzicu >>>

Zadania logopedy>>>

12  przykazań dla rodziców>>>

Rozporządzenie MEN z 9 VIII 2017 r. >>>

Gabinet logopedy to miejsce diagnozy,

pierwszych ćwiczeń i wskazówek.
Najważniejsza część terapii
to praca rodzica z dzieckiem w domu!