LOGOPEDA

Beata Bulin-Duda

GODZINY PRACY
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
sala 19

Terapia logopedyczna:
PONIEDZIAŁEK  9:30-14:30
WTOREK             8:30-14:30
ŚRODA                8:45-13:45
CZWARTEK       10:30-14:30
PIĄTEK              9:30-14:30

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne:

ŚRODA             8:00-8:45 (kl. 6)
                         13:45-14:30 (kl. 4+6)
                       
CZWARTEK       14:30-15:15 (kl. 7a+7b)

Konsultacje dla rodziców i uczniów:
poniedziałek 14:30-15:30.

 LOGOPEDIA

z grec. logos- słowo, mowa + paideia- wychowanie
= kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonalenie
i korygowanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.

LOGOPEDA
jest więc specjalistą zajmującym się stymulacją rozwoju mowy
oraz terapią zaburzeń mowy, ale jeszcze wcześniej: diagnozą i profilaktyką.

  Dlatego też drogi Rodzicu >>>

Zadania logopedy>>>

12  przykazań dla rodziców>>>

Rozporządzenie MEN z 9 VIII 2017 r. >>>

Gabinet logopedy to miejsce diagnozy,

pierwszych ćwiczeń i wskazówek.
Najważniejsza część terapii
to praca rodzica z dzieckiem w domu!