LOGOPEDA

GODZINY PRACY

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Beata Bulin-Duda

sala 19

Terapia logopedyczna:

PONIEDZIAŁEK 12:30-15:30
WTOREK 08:45-14:30
ŚRODA 11:30-15:30
CZWARTEK 08:30-14:30
PIĄTEK   07:45-14:30

 

LOGOPEDIA

z grec. logos- słowo, mowa + paideia- wychowanie
= kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonalenie
i korygowanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.

LOGOPEDA
jest więc specjalistą zajmującym się stymulacją rozwoju mowy
oraz terapią zaburzeń mowy, ale jeszcze wcześniej: diagnozą i profilaktyką.

  Dlatego też drogi Rodzicu >>>

Zadania logopedy>>>

12  przykazań dla rodziców>>>

Rozporządzenie MEN z 9 VIII 2017 r. >>>

Gabinet logopedy to miejsce diagnozy,

pierwszych ćwiczeń i wskazówek.
Najważniejsza część terapii
to praca rodzica z dzieckiem w domu!