LOGOPEDA

GODZINY PRACY
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Beata Bulin-Duda

sala 19

Terapia logopedyczna:

PONIEDZIAŁEK 09:50-15:20
WTOREK 11:30-13:30
ŚRODA 08:00-13:30
CZWARTEK 09:30-14:30
PIĄTEK   08:00-13:30

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

WTOREK 13:45-14:30 (kl. 5a)
  14:35-15:20 (kl. 7a)
ŚRODA 13:45-14:30 (kl. 8a)
PIĄTEK   13:45-14:30 (kl. 7b)

 

 

LOGOPEDIA

z grec. logos- słowo, mowa + paideia- wychowanie
= kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonalenie
i korygowanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.

LOGOPEDA
jest więc specjalistą zajmującym się stymulacją rozwoju mowy
oraz terapią zaburzeń mowy, ale jeszcze wcześniej: diagnozą i profilaktyką.

  Dlatego też drogi Rodzicu >>>

Zadania logopedy>>>

12  przykazań dla rodziców>>>

Rozporządzenie MEN z 9 VIII 2017 r. >>>

Gabinet logopedy to miejsce diagnozy,

pierwszych ćwiczeń i wskazówek.
Najważniejsza część terapii
to praca rodzica z dzieckiem w domu!