PSYCHOLOG SZKOLNY

Godziny pracy
w roku szkolnym
2020/21

Paulina Cybuch
gabinet 128

Godz. lekcyjne

Poniedziałek

10.00 – 15.30

Wtorek

8.00 – 15.30

Środa

8.00 - 9.00
10.30 – 15.30

Czwartek

10.30 – 15.30

Piątek

10.30 – 14.30

1.

8.00 – 8.45
_________ Terapia
psychologiczna
Terapia
psychologiczna
__________ __________

2.

8.55 – 9.40
_________ Terapia
psychologiczna
_________ _________ _________

3.

9.50 – 10.35
 _________  Terapia
psychologiczna
_________  _________  _________

4.

10.45 – 11.30
 Terapia
psychologiczna
 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
 Terapia
psychologiczna
 Terapia
psychologiczna
 Terapia
psychologiczna

5.

11.50 – 12.35
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
 Terapia
psychologiczna
Terapia
psychologiczna
Terapia
psychologiczna
Terapia
psychologiczna

6.

12.50 – 13.35
Terapia
psychologiczna
Zajęcia rozwijające
kompetencje
emocjonalno - społeczne
klasy: 6a i 6d
Terapia
psychologiczna
Terapia
psychologiczna

Zajęcia rozwijające
kompetencje
emocjonalno - społeczne
klasy: 5a i 5b

7.

13.35 – 14.30

Terapia
psychologiczna

Terapia
psychologiczna

Zajęcia rozwijające
kompetencje
emocjonalno - społeczne
klasy: 6a i 6b

Terapia
psychologiczna
Zajęcia rozwijające umiejętności
uczenia się
klasa 7a

8.

14.35 – 15.20
Zajęcia rozwijające
kompetencje
emocjonalno - społeczne
klasy: 7a i 7d

Zajęcia rozwijające
kompetencje
emocjonalno - społeczne
klasy: 8a

Terapia
psychologiczna

Terapia
psychologiczna
___________

Zadania psychologa w szkole >>>

Apel Twojego dziecka >>>

Zapraszam!
psycholog szkolny

1.

8.00 – 8.45

_________

________

______

_______

_______