„Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”

– rozstrzygnięcie szkolnego konkursu
na makietę kazimierzowskiego zabytku
z okazji 650. rocznicy
śmierci polskiego monarchy.

W listopadzie uczniowie klas 4-8 wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym polegającym na wykonaniu makiety zabytku wzniesionego przez polskiego króla Kazimierza Wielkiego. Celem konkursu było upamiętnienie 650. rocznicy śmierci Kazimierza Wielkiego, kształtowanie wyobraźni uczestników poprzez prace plastyczne,  rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień plastycznych, a także poszerzenie wiadomości o dziedzictwie narodowym.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Marcel – klasa 5b

II miejsce – Sandra – klasa 7a

III miejsce – Robert – klasa 6a

Gratulujemy zwycięzcom.
Wręczenie nagród odbędzie się po powrocie do szkoły,
jak tylko zniesione zostanie zdalne nauczanie.

galeria zdjęć >>>

Organizatorzy konkursu:
Anna Jędrasik
Maciej Lindmajer