DO DZIEŁA, MALI EKOLODZY!
 
W tym tygodniu uczniowie klasy 1b realizowali zagadnienia związane z ochroną przyrody. Dzieci oglądały filmy tematyczne, a także rozmawiały o przyjaznym zachowaniu ludzi wobec środowiska. Zastanawiały nad tym, co jest zagrożeniem dla przyrody oraz nad sposobami jej ochrony. Wspólnie doszły do wniosku, że należy dbać o nasze środowisko, chronić je i szanować. Podsumowaniem zajęć była praca w grupach. Mali Ekolodzy udowodnili, że przyczyny negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie nie są im obce. Doskonale rozumieją konieczność ochrony środowiska naturalnego.
K. Stępień 
J. Górnicka