Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia:

Jak najlepszych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych,

pełnej satysfakcji z wykonywanej pracy,

zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Personel i Uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Lubinie

 

 

Lubin, 14 października 2021