Komunikat dla Rodziców!

 Od dnia 28.02.2022 r. od godz. 8.00  
rozpoczyna się rekrutacja elektroniczna
kandydatów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodzic powinien wypełnić wniosek elektronicznie,
wydrukować, podpisać i złożyć go w sekretariacie szkoły.

ADRES STRONY: www.lubin.podstawowe.vnabor.pl

Sekretariat szkoły (pok.104)

czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 7.30 do 15.30.