„Przewodnik
po obszarach przyrodniczych
najbliższej okolicy”
 

  Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, który przypada 5 czerwca nauczyciele biologii i przyrody zapraszają wszystkich uczniów klas IV -VIII do udziału w konkursie na plakat pod hasłem: „CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE”

          Ideą konkursu jest promowanie zasad aktywnego stylu życia na łonie natury,
uwrażliwienie na potrzeby przyrody
oraz poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy .

         Chcemy wspólnie stworzyć 
„Przewodnik po obszarach przyrodniczych najbliższej okolicy” .

          Dlatego proponujemy  wykonanie plakatu promującego   wybrany obiekt przyrodniczy – może to być park, ścieżka przyrodnicza po Lubinie, rezerwat przyrody w powiecie lubińskim lub województwie dolnośląskim , położony najbliżej Lubina  park narodowy lub inny obiekt warty zobaczenia.

           Na plakacie – format A2 – powinny być informacje zachęcające do odwiedzenia danego miejsca czyli  co warto zobaczyć podczas jednodniowej wycieczki, jego osobliwości, itp. - wszystko bogato ilustrowane  zdjęciami, rysunkami – technika dowolna.

           Poza treściami oceniane będą walory artystyczne – estetyka wykonania i pomysłowość. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w galerii szkolnej. Prace proszę przynosić do nauczycieli biologii do dnia 3 czerwca. Bliższe informacje uzyskacie u nauczycieli biologii i przyrody.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

B.Mikus
J.Frankowska
A.Drozda